بایگانی های ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

قیمت اسفالت،قیمت جدول ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت،قیمت جدول،قیمت محوطه سازی  ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷


اجرای دستی اسفالت به هر سانت در متر مربع                       ۳۸۰۰ تومان

اجرای مکانیزه اسفالت به هر سانت در متر مربع                     ۴۲۰۰ تومان

فروش اسفالت توپکا ۰۱۲ هر تن     درب کارخانه              ۱۶۰.۰۰۰ تومان

فروش اسفالت  توپکا ۰۱۹ هر تن  درب کارخانه               ۱۵۰.۰۰۰ تومان 

 

برای گرفتن قیمت روز جدول گذاری تماس بگیرید :

۷۷۷۹۲۲۶۴ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷