بایگانی های ماهانه: تیر ۱۳۹۷

قیمت روز اسفالت تیرماه ۹۷

قیمت روز اسفالت توپکا و بیندر در تهران و کرج و حومه

قیمت روز هر تن اسفالت توپکا درب کارخانه ۳۲۰.۰۰۰ تومان

قیمت روز هر تن  اسفالت بیندر درب کارخانه ۳۱۰.۰۰۰ تومان

تلفن تماس :

۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵