قیمت ایزوگام
قیمت آسفالت
قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام در تهرانپارس

نمایندگی رسمی فروش و نصب ایزوگام شرق دلیجان در تهرانپارس

  • قیمت ایزوگام شرق دلیجان با اجرا هر متر مربع    ۹۵۰۰ تومان

۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه

                      بازدید و مشاوره رایگان 

تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  – ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷  – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت ایزوگام در یافت اباد آذر ماه ۹۶

نمایندگی رسمی ایزوگام در یافت آباد 

  • قیمت ایزوگام شرق دلیجان با نصب هر مترمربع   ۹۵۰۰ تومان 

  • قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان    هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ تومان

ایزوگام ها فویلدار و استاندارد

                          ۱۰ سال ضمامت و ۵ سال بیمه 

                      تلفن : ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷  – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت ۱۲ اذر ۹۶

قیمت روز پخش اسفالت در اذر ماه ۹۶

۱- قیمت اجرای  اسفالت توپکا به  ازای   یک سانتیمتر  در مترمربع  ۴۳۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای  اسفالت  بیندر به  ازای  یک سانتیمتر  در مترمربع  ۴۰۰۰ تومان

۳- قیمت اجرای اسفالت پشت بامی به ازای یک سانت در مترمربع  ۵۳۰۰ تومان

                                    بازدید و مشاوره رایگان 

        تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت اجرای ایزوگام در نیاوران ، تجریش و زعفرانیه

نمایندگی رسمی نصب و فروش ایزوگام دلیجان در شمال تهران 

۱- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان  درجه ۱

۲- قیمت ایزوگام شرق دلیجان درجه ۱

۳- قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان درجه ۱

۴- قیمت ایزوگام دریا بام دلیجان درجه ۱

۵ – قیمت ایزوگام سپهرگستر دلیجان درجه ۱

۱۰ سال گارانتی و ۵ سال بیمه ایران

                                       بازدید و مشاوره رایگان 

برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید

            تلفن تماس : ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷