درباره ما

الوند راه

با بیش از ۲۰ سابقه و رزومه عالی اماده انجام کلیه عملیات راه سازی ، جدول گذاری ، آسفالت و ایزوگام با

بهترین اکیپ و عوامل اجرایی و فنی باتجربه اماده همکاری و انجام پروژه های دولتی و خصوصی است .

تلفن تماس :

۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴