بایگانی های ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

نمایندگی ایزوگام دلیجان درتهران ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

نمایندگی نصب و فروش ایزوگام دلیجان در تهران 

………………………………………………………….

۱- قیمت ایزوگام شرق دلیجان

۲ – قیمت ایزوگام دریا بام دلیجان

۳ – قیمت ایزوگام ایزوگام سراپوش دلیجان

۴ – قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷

۵ – قیمت ایزوگام نمونه دلیجان

۶ – قیمت ایزوگام دانا بام دلیجان

۷ – قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان

۸ – قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران

                        برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید : 

             ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

نمایندگی نصب و فروش ایزوگام شرق در کرج و تهران

نمایندگی نصب و فروش  ایزوگام شرق در کرج 

……………………………………………………………………………..

۱- قیمت اجرای ایزوگام شرق دلیجان            با نصب    ۸۲۰۰ تومان

۲ – قیمت اجرای ایزوگام بام گستر دلیجان     با نصب    ۹۰۰۰ تومان

۳ – قیمت اجرای  ایزوگام سراپوش دلیجان   با نصب     ۸۵۰۰ تومان

۴ – قیمت اجرای ایزوگام پیروزگام دلیجان    با نصب     ۷۵۰۰ تومان

۵ – قیمت اجرای ایزوگام پشم شیشه دلیجان بانصب     ۸۰۰۰ تومان

۶ – قیمت اجرای ایزوگام دریا بام                 با نصب      ۸۲۰۰ تومان

                               بازدید رایگان درتهران و کرج

                         ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

فروش و نصب ایزوگام شرق در تهران و کرج

فروش و نصب ایزوگام شرق دلیجان و ایزوگا های با کیفیت  با ضمانت ۱۰ ساله وبیمه نامه معتبر 

………………………………………………………………………………………….

۱- قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان  هر مترمربع با نصب  ۸۲۰۰  تومان

۲- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان     هر مترمربع  با نصب   ۹۰۰۰ تومان

۳- قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران    هرمترمربع  با نصب   ۹۵۰۰  تومان

۴ – قیمت ایزوگام حفاظ بام دلیجان        هرمترمربع  با نصب   ۹۰۰۰ تومان

۵ – قیمت ایزوگام شرق دلیجان           هر مترمربع  با نصب   ۸۵۰۰ تومان

                         کارشناسی و بازدید رایگان در تهران وکرج 

                          ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت فروش و اجرای اسفالت ۰۹۱۲۵۵۷۹۲۰۷

قیمت فروش و اجرای اسفالت ۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

……………………………………………………………………..

۱- قیمت اسفالت توپکا ۰۱۲ هر تن درب کارخانه      ۱۴۰.۰۰۰ تومان

۲- قیمت اسفالت بیندر ۰۲۵ هر تن درب کارخانه      ۱۲۵.۰۰۰ تومان

۳ – قیمت اسفالت پشت بامی هر تن درب کارخانه   ۱۷۰.۰۰۰ تومان

کرایه حمل بسته به مسیر در تهران بین ۱۰.۰۰۰ تومان تا ۱۵.۰۰۰ تومان است    برای گرفتن قیمت روز با ما تماس بگیرید : 

   ۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

  ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷