قیمت اسفالت و جدول گذاری

نرخ روز اسفالت مهر ماه ۹۶ د رتهران و کرج

قیمت اسفالت خیابان و جاده در تهران و کرج 

۱- قیمت هر مترمربع اسفالت توپکا ب ضخامت ۵ سانت   ۱۹.۰۰۰ تومان

۲- قیمت هر مترمربع اسفالت بیندر  به ضخامت ۵ سانت  ۱۷.۰۰۰ تومان

                    مشاوره و بازدید رایگان در تهران  و کرج

                     تلفن  :  ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ 

الوند راه نرخ ایزوگام ، قیمت اسفالت ، قیمت جدول کاری اذر ماه ۹۶

الوندراه قیمت ایزوگام ، قیمت اسفالت ، قیمت جدول کاری اذر ماه ۹۶


پیمانکاری الوند مجری عملیات جدول کاری ، آسفالت ، ایزوگام و قیرگونی در تهران با بهترین کیفیت و ضمانت

۱- اجرای اسفالت دستی و مکانیزه هر سانت در متر مربع  ۷.۳۰۰ تومان

۲- اجرای ایزوگام درجه دلیجان              هر مترمربع        ۱۵.۰۰۰ تومان

۳- اجرای دولایه قیرگونی                    هرمتر مربع       ۵۰.۰۰۰ تومان

برای گرفتن قیمت روز  جدول کاری  و محوطه سازی  تماس بگیرید :

                ۰۲۱۸۶۰۱۹۰۸۴  –  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵

 

قیمت پخش اسفالت توپکا و بیندر ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت پخش اسفالت توپکا و بیندر۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷


  پخش انواع اسفالت با کیفیت و دارای استاندارد

 

                    برای گرفتن قیمت روز با تماس بگیرید :

                           ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت آسفالت محوطه و جاده آبان ماه ۹۶ /۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

الوند راه مجری پخش دستی و مکانیزه آسفالت با بهترین قیمت و اکیپ اجرایی

۱- قیمت آسفالت به ضخامت ۵ سانتیمتر    ۱۸.۰۰۰ تومان

۲ – اجرای قیر پاشی هر مترمربع     ۱۵۰۰ تومان

                            بازدید و مشاوره رایگان در تهران و کرج 

                    تلفن :  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷