آشیو برچسب ها:قیمت اسفالت جاده

نرخ روز اسفالت مهر ماه ۹۶ د رتهران و کرج

قیمت اسفالت خیابان و جاده در تهران و کرج 

۱- قیمت هر مترمربع اسفالت توپکا ب ضخامت ۵ سانت   ۴۰.۰۰۰ تومان

۲- قیمت هر مترمربع اسفالت بیندر  به ضخامت ۵ سانت  ۳۹.۰۰۰ تومان

                  مشاوره و بازدید رایگان در تهران  و کرج

                    ۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

                   ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ 

قیمت روز اسفالت محوطه در تهران وکرج آذر ماه ۹۶

قیمت پخش آسفالت محوطه دستی و مکانیزه

۱- قیمت پخش دستی آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

۲- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۶۰۰ تومان

۳-قیمت پخش مکانیزه آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۴۰۰۰ تومان

۴- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

                                     بازدید و مشاوره رایگان 

         تلفن تماس :  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳