آشیو برچسب ها:قیمت روز اسفالت تنی 97

قیمت روز اسفالت تیرماه ۹۷

قیمت روز اسفالت

قیمت  اسفالت توپکا و بیندر در تهران و کرج و حومه

قیمت روز هر تن اسفالت توپکا درب کارخانه ۳۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت روز هر تن  اسفالت بیندر درب کارخانه ۲۹۰.۰۰۰ تومان

برای گرفتن قیمت روز اسفالت تماس بگیرید : 

۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ 

۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵

قیمت اسفالت

قیمت روز اسفالت