آشیو برچسب ها:قیمت روز اسفالت توپکا و بیندر

قیمت روز اسفالت ۱۲ اذر ۹۶

قیمت روز پخش اسفالت در اذر ماه ۹۶

۱- قیمت اجرای  اسفالت توپکا به  ازای   یک سانتیمتر  در مترمربع  ۹۵۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای  اسفالت  بیندر به  ازای  یک سانتیمتر  در مترمربع  ۹۰۰۰ تومان

۳- قیمت اجرای اسفالت پشت بامی به ازای یک سانت در مترمربع  ۱۰۰۰۰ تومان

                                    بازدید و مشاوره رایگان 

        تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷