آشیو برچسب ها:قیمت روز اسفالت محوطه

قیمت روز اسفالت محوطه در تهران وکرج آذر ماه ۹۶

قیمت پخش آسفالت محوطه دستی و مکانیزه

۱- قیمت پخش دستی آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

۲- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۶۰۰ تومان

۳-قیمت پخش مکانیزه آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۴۰۰۰ تومان

۴- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

                                     بازدید و مشاوره رایگان 

         تلفن تماس :  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

 

قیمت آسفالت محوطه و جاده آبان ماه ۹۶ /۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

الوند راه مجری پخش دستی و مکانیزه آسفالت با بهترین قیمت و اکیپ اجرایی

۱- قیمت آسفالت به ضخامت ۵ سانتیمتر    ۴۰.۰۰۰ تومان

۲ – اجرای قیر پاشی هر مترمربع     ۳۵۰۰ تومان

     بازدید و مشاوره رایگان در تهران و کرج 

برای گرفتن قیمت روز آسفالت محوطه تماس بگیرید :

    ۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

    ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷