آشیو برچسب ها:قیمت محوطه سازی

قیمت روز اسفالت،قیمت جدول،قیمت محوطه سازی ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت،قیمت جدول،قیمت محوطه سازی  ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷


اجرای دستی اسفالت به هر سانت در متر مربع                       ۵۳۰۰ تومان

اجرای مکانیزه اسفالت به هر سانت در متر مربع                     ۵۵۰۰ تومان

فروش اسفالت توپکا ۰۱۲ هر تن     درب کارخانه              ۲۱۰.۰۰۰ تومان

فروش اسفالت  توپکا ۰۱۹ هر تن  درب کارخانه               ۲۰۰.۰۰۰ تومان 

برای گرفتن قیمت روز جدول گذاری تماس بگیرید :

۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ 

قیمت اسفالت با کیفیت و ضمانت

قیمت اسفالت با کیفیت و ضمانت


انجام پروژه های روکش دستی و مکانیزه ( فنیشر) با بهترین ماشین آلات راه سازی و اکیپ اجرایی مجرب

۱- پخش دستی آسفالت به ضمامت یک سانتیمتر در مترمربع     ۸۰۰۰   تومان

۲- پخش مکانیزه اسفالت به ضخامت یک سانتمتر در مترمربع     ۸۵۰۰    تومان

برای گرفتن قیمت روز اسفالت تماس بگیرید :

۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴ –۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

 

قیمت اسفالت،قیمت جدول ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت،قیمت جدول،قیمت محوطه سازی  ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷


اجرای دستی اسفالت به هر سانت در متر مربع                       ۷۵۰۰ تومان

اجرای مکانیزه اسفالت به هر سانت در متر مربع                     ۸۰۰۰ تومان

فروش اسفالت توپکا ۰۱۲ هر تن     درب کارخانه              ۳۶۵.۰۰۰ تومان

فروش اسفالت  توپکا ۰۱۹ هر تن  درب کارخانه                ۳۶۰.۰۰۰ تومان 

                  برای گرفتن قیمت روز جدول گذاری تماس بگیرید :

                  ۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳