قیمت ایزوگام
قیمت آسفالت
قیمت ایزوگام

نرخ نصب و اجرای ایزوگام

قیمت ایزوگام


انجام ایزوگام و قیرگونی با بهترین اکیپ و عوامل اجرایی با بهترین قیمت

۱- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر مترمربع با نصب  ۹۰۰۰ تومان

۲-  قیمت ایزوگام شرق  دلیجان                    هر مترمربع با نصب  ۸۵۰۰ تومان 

۳-  قیمت ایزوگام نمونه  دلیجان                   هر مترمربع با نصب  ۸۰۰۰ تومان 

 ۴- قیمت ایزوگام شرق گستر  دلیجان           هر مترمربع با نصب  ۸۰۰۰ تومان 

     و …….

 

برای گرقتن قیمت روز ایزوگام تماس بگیرید :

   ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ 

 

تعرفه ایزوگام دلیجان در تهران و کرج ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت ایزوگام دلیجان در تهران و کرج ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷


قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان        هر مترمربع              ۸۵۰۰ تومان

۲ – قیمت ایزوگام شرق     دلیجان       هر مترمربع              ۷۸۰۰ تومان

۳- قیمت ایزوگام اصل تهران              هر مترمربع              ۸۵۰۰ تومان

۴- قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان   هر مترمربع             ۸۰۰۰ تومان

۵- قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان      هر مترمربع              ۸۵۰۰ تومان

۶- ایزوگام سخت پوشان دلیجان          هر مترمربع              ۷۵۰۰ تومان

۷- ایزوگام شرق مشهد                         هرمترمربع             ۹۵۰۰ تومان

کلیه ایزوگام ها دارای ۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه می باشند

تلفن تماس  :  ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

تعرفه روز نصب یا اجرای ایزوگام سپهر دلیجان

قیمت روز نصب و اجرای ایزوگام سپهر گستر دلیجان 

۱- قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان  هرمترمربع با نصب  ۸۵۰۰ تومان

۱۰ سال ضمانت کتبی ایزوگام اجرا شده

۵ سال بیمه ایران

                              ((      بازدید و مشاوره رایگان     ))

                        تلفن : ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷   – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷