فروش و نصب ایزوگام

هزینه نصب ایزوگام دلیجان مهرماه ۹۶

پیمانکاری الوند نمایندگی ایزوگام پشم شیشه دلیجان در تهران و کرج

۱- قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان

۲-قیمت ایزوگام بام گستر الوند اسیا

۳- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷

۴- قیمت ایزوگام مرجان دلیجان

۵- قیمت ایزوگام اصل

 برای گرفتن قیمت روز با ما تماس بگیرید :                                                                           

                                    ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  –  ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷ 

نمایندگی نصب و فروش ایزوگام شرق در کرج و تهران

نمایندگی نصب و فروش  ایزوگام شرق در کرج 

……………………………………………………………………………..

۱- قیمت اجرای ایزوگام شرق دلیجان            با نصب    ۸۲۰۰ تومان

۲ – قیمت اجرای ایزوگام بام گستر دلیجان     با نصب    ۹۰۰۰ تومان

۳ – قیمت اجرای  ایزوگام سراپوش دلیجان   با نصب     ۸۵۰۰ تومان

۴ – قیمت اجرای ایزوگام پیروزگام دلیجان    با نصب     ۷۵۰۰ تومان

۵ – قیمت اجرای ایزوگام پشم شیشه دلیجان بانصب     ۸۰۰۰ تومان

۶ – قیمت اجرای ایزوگام دریا بام                 با نصب      ۸۲۰۰ تومان

                               بازدید رایگان درتهران و کرج

                         ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

نرخ روز ایزوگام سامان دلیجان در تهران و کرج

نمایندگی رسمی فروش و نصب ایزوگام سامان در تهران و کرج 

  • قیمت فروش ایزوگام سامان دلیجان (فویلدار) هر مترمربع ۶۵۰۰  تومان

  • قیمت فروش ایزوگام سامان دلیجان ( ساده )   هر مترمربع ۶۲۰۰  تومان

  • قیمت اجرا هر مترمربع  ۳۰۰۰ تومان

               تلفن تماس  :  ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷   –  ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت هر مترمربع ایزوگام دلیجان ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت هر مترمربع ایزوگام دلیجان ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷


۱– قیمت هر مترمربع ایزوگام سپهر دلیجان                  ۸۰۰۰ تومان

۲- قیمت هرمترمربع ایزوگام بام گستر دلیجان             ۹۰۰۰ تومان

۳- قیمت هرمترمربع ایزوگام پشم شیشه دلیجان        ۸۰۰۰ تومان

۴- قیمت هرمترمربع ایزوگام پشم شیشه ایران           ۹۳۰۰ تومان

۵ – قیمت هرمترمربع ایزوگام بام پوشان دلیجان          ۷۵۰۰ تومان

۶- قیمت هرمترمربع ایزوگام نمونه دلیجان                   ۸۰۰۰ تومان

۷ – قیمت هرمترمربع گستر بام دلیجان                        ۸۵۰۰ تومان

۸ – قیمت هرمترمربع ایزوگام سراپوش دلیجان            ۸۰۰۰ تومان

۹ – قیمت هرمترمربع ایزوگام اصل تهران                     ۸۵۰۰ تومان

                            برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید :

                             ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷